A10.- Mobilitat

Descripció:

Definir un Pla de Mobilitat per a la Ciutat.

Objectiu:

  • Ordenar la mobilitat del cas urbà i coordinar la trama interurbana de la conurbació.
  • Impulsar alternatives al transit de la Nacional IIa., Vial Nord, Via Orbital.
  • Proposta de noves vianalitzacions.
  • Definició de l’estructura dels carrils bici urbans i interurbans.
  • Soterrament dels passos a nivell.
  • Proposta de vies verdes a espais naturals.
  • Promoció dels camins escolars segurs, que siguin entorns d’aprenentatge i de millora sostenible per a la ciutat.
  • Impulsar el Pla de Rodalies i el transport interurbà.
  • Proposta de pàrquings alternatius.
  • Connexió per vianants i ciclistes en els ponts de la A-2 i reivindicació del 3r. carril.

Aportacions ateses: 08 (cliqueu aquí per veure-les)

Data prevista d’inici: febrer 2021