Visor de Mapes

L’IDEC Local és una iniciativa del Consorci AOC per crear la Infraestructura de Dades Espacials de les administracions locals catalanes.

Compta amb el lideratge del Consorci AOC i el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ens gestor del Projecte IDEC, i vol la participació activa de totes les entitats locals del territori en la creació i el manteniment dels serveis de l’esmentada Infraestructura de Dades Espacials.

El Visor de Mapes ha estat dissenyat seguint els estàndards OGC (Open Geospatial Consortium), amb serveis WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) i funcionalitat SLD (Style Layer Descriptor). Permet la superposició on-line de diverses capes cartogràfiques ubicades físicament a diferents servidors de mapes.

Guia d’ús del visor

Descarregar JAVA