Ofertes de treball

CONVOCATÒRiA I BASES per a la selecció d'un /a professor /a tutor /a pel programa de formació i inserció, modalitat pla de transició al treball

CONVOCATÒRA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE QUATRE PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA

OFERTA LABORAL PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNa plaça de tècnic superior, coordinador àrea ensenyament

OFERTA LABORAL PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN PEÓ DE MANTENIMENT I CONTROL D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS

Ampliació de la Borsa de Treball de l’Àrea d’Esports per a la selecció de diversos llocs de treball de personal per a activitats fisicoesportives (BTMS 3/2018). Tramitació d’urgència: Monitor/a de natació i activitats vinculades a l’àrea Socorrista aquàtic.

Constitució d'una borsa de treball d'integrador/a social per a la implementació dels diferents projectes i/o accions que es porten a terme des de la regidoria de benestar social, ciutadania i infància de l'ajuntament de mollerussa

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PROFESSORS DE MÚSICA, PER TASQUES DOCENTS EN L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA