Contacte

Ajuntament de Mollerussa
Pl. Ajuntament, 2
25230 Mollerussa (Lleida) 

T: 973 600 713
F: 973 710 178
ajuntament@mollerussa.cat

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ha proporcionat a l’Ajuntament estan incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és l’Ajuntament de Mollerussa, necessaris per a la tramitació de la seva sol·licitud i/o gestió per part de l’Ajuntament de Mollerussa. Igualment, se li informa que, només en els casos previstos en les lleis, l’Ajuntament de Mollerussa estarà obligat a comunicar part de les seves dades a altres administracions públiques. Així mateix, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent direcció: 

Ajuntament de Mollerussa
Pl. Ajuntament, 2
25230 Mollerussa (Lleida)