Contacte

Ajuntament de Mollerussa
Pl. Ajuntament, 2
25230 Mollerussa (Lleida) 

T: 973 600 713
F: 973 710 178
ajuntament@mollerussa.cat

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Mollerussa, les dades seran utilitzades per a la gestió del formulari de contacte, Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre d’expedients de l’Entitat. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 Mollerussa (Lleida), o per correu electrònic a l’adreça dpd@mollerussa.cat.