Mollerussa en xifres

L’Institut d’Estadística de Catalunya és l’organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la gestió del Sistema estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de l’activitat estadística i la prestació d’assistència tècnica estadística.

L’Idescat produeix estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social com ara l’estimació del producte interior brut de l’economia catalana, les estadístiques d’estructura de la població, el cens lingüístic de Catalunya, i fa el seguiment d’altres activitats estadístiques que es porten a terme a Catalunya. És la institució responsable de la difusió de tots els resultats estadístics oficials que es realitzen a Catalunya, mitjançant la publicació d’aquestes dades, a través de la biblioteca, del web o atenent les demandes que arriben a l’Institut.

Clica aquí per consultar les estadístiques sobre Mollerussa