Programa de govern / Retiment de comptes

Accions per a crèixer, fent ciutat i un urbanisme per a tothom

 1. Sòl industrial: prioritzarem el desenvolupament de dos sectors:
  – els terrenys a un costat i altre de la carretera de Torregrossa.
  – els terrenys al voltant del cementiri, entre el vial nord i l’autovia, fins al límit de terme amb Golmés.
 2. Sòl residencial: desenvoluparem zones per donar continuïtat a la trama urbana en un horitzó a 10 o 15 anys.
 3. Vial Nord: finalitzarem trams pendents d’executar: 
  – el tram entre la carretera de Linyola i l’Av. Balaguer 
              – el tram entre l’av. de Balaguer i el límit de terme amb  Fondarella.
 4. Parc Municipal: realitzarem un concurs d’idees per dissenyar-ne la transformació amb la voluntat que combini els usos de lleure amb els firals, els esportius, els socials i els mediambientals
 5. Grup Sant Isidori: acabarem l’actuació en els immobles declarats en ruïna tècnica i econòmica reallotjant als veïns mitjançant els acords del conveni subscrit amb el departament de Territori, l’Agencia Catalana de l’Habitatge i  Incasòl.
 6. Av. Ermengol V: reurbanitzarem la via
 7. Av. del Canal: 
              – asfaltarem el tram des de la rotonda del c/Belianes a la rotonda del Tractor i estudiarem la possibilitat de modificar l’aparcament en bateria per reubicar el carril bici a la banda del canal
              – urbanitzarem la vorera des de la cruïlla del c/Molí fins a la cruïlla del c/Canigó.
 8. Parc de la Serra: desenvoluparem el Pla especial o el reordenarem amb una modificació directa del POUM incorporant amb visió estratègica la potencialitat de l’àmbit en usos educatius, esportius, culturals, de lleure i mediambientals.
 9. Rotonda a la ctra. de Torregrossa: exigirem a la Generalitat la recuperació del projecte (licitat i adjudicat des del 2009) per construir-la i així millorar l’accessibilitat al Parc de la Serra.
 10. Paisatge urbà: 
              -redactarem una ordenança específica i de mapa de colors de la ciutat
              -elaborarem un Pla de millora de rehabilitació de mitgeres en edificis existents i incorporarem en l’ordenança l’obligatorietat del tractament de les mitgeres en edificis nous rehabilitats.
 11. Xarxa de sanejament: substituirem la xarxa de clavegueram del c/Nord i del c/Urgell des del c/Ferrer i Busquets fins c/Comerç i seguirem fent el manteniment de la infraestructura amb les actuacions que calgui
 12. Passos a nivell: abordarem conjuntament amb Renfe/Adif i la Generalitat la situació dels dos existents i plantejarem la necessitat de construir un pas soterrat per a vehicles en el pas de davant el Consell Comarcal
 13. Ajuts específics  -en promourem perquè les comunitats de propietaris posin al dia els immobles amb Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE). 
              – afavorirem les rehabilitacions energètiques. 
              – obrirem una línia de bonificacions per a les obres de rehabilitació d’edificis
 14. Naus brigada municipal: adquirirem nous espais per al muntatge de carrosses de Reis, de les carrosses de Carnaval i altres accions per deixar d’hipotecar els usos habituals dels pavellons.

 Accions per fomentar la transparència econòmica

 • Publicarem l’auditoria econòmica de l’Ajuntament al web municipal.
 • Continuarem amb el pla econòmic-financer que ens ha permès complir la llei d’estabilitat pressupostària, la reducció del deute municipal, el pagament a proveïdors a 30 dies i la regla de despesa.
 • Ens posem com a objectiu situar el nivell d’endeutament per sota del 75%, rebaixant l’actual que es troba al 103% per així tornar a tenir capacitat per afrontar nous reptes econòmics i d’ inversions.
 • Promourem uns pressupostos participatius a través d’iniciatives que s’articularan mitjançant la Regidoria de Participació Ciutadana.
 • Promourem una revisió dels impostos, les taxes i els preus públics municipals perquè siguin socialment més justos.

Accions urbanístiques en espais públics i equipaments

 • Destinarem 1.000.000€ per renovar carrers i places en els propers 4 anys.
 • Destinarem 200.000€ per renovar els parcs i jocs infantils en els propers 4 anys. Aquesta partida inclou la reordenació i millora del manteniment del Parc Municipal.
 • Renovarem mobiliari urbà , bancs , papereres, senyalització,…
 • Continuarem reduint les barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat.
 • Aprovarem, després d’un procés de participació, la nova ordenança de convivència que ens ha de permetre ordenar i regular l’ús ciutadà de l’espai i la via pública.
 • Seguirem apostant per millorar i mantenir la qualitat de les zones verdes de la ciutat a través de la concessió el servei de jardineria.
 • Millorarem del servei de neteja de la via pública, dels equipaments municipals i dels centres escolars, fent una nova licitació que doni resposta a les necessitats creixents del municipi.
 • Vetllarem pel desplegament dels 370 nous contenidors de brossa en superfície en col·laboració amb el Consell Comarcal, gestor del servei, amb el qual impulsarem una campanya informativa i de sensibilització per millorar la ràtio de reciclatge entre la ciutadania.
 • Ubicarem dos espais canins a la ciutat i incrementarem la vigilància en el compliment de l’ordenança de tinença responsable d’animals de companyia.
 • Condicionarem la que coneixem com a “piscina de les escales” perquè esdevingui un espai d’aigua i de jocs a l’estiu que pugui estar integrat al parc municipal la resta de l’any donant-li un ús polivalent.
 • Habilitarem un carril lateral al Camí del Palau per tal de garantir i millorar la seguretat dels vianants.
 • Reactivarem el dinamisme i recuperarem espais estratègics per a la ciutat amb propostes de planejament possibles i ambicioses centrades en l’avinguda de la Generalitat, la plaça de l’Estació, el carrer de Prat de la Riba, el carrer de Navarra i el carrer del President Macià.
 • Remodelarem l’enjardinament i reformarem l’equipament de la zona del Grup Jaume d’Urgell.
 • Continuarem desplegant el pla d’estalvi energètic municipal per tal d’incrementar l’encesa de punts de llum sense augmentar-ne el cost.
 • Intensificarem les campanyes de prevenció i control de plagues urbanes a la ciutat.
 • Promourem noves convocatòries d’ajuts per la rehabilitació de façanes.
 • Millorarem la senyalització comercial i de patrimoni cultural i històric de la ciutat.
 • Planificarem de forma integral la millora de l’espai esportiu de l’àrea del camp de futbol, de les pistes de tennis i del frontó.

Accions per fomentar la formació i la educació

 • Construirem dos equipaments esportius per les escoles Mestre Ignasi Peraire i Les Arrels finançant-ne el 50% de l’obra i obrint-los a tota la ciutadania fora de l’horari escolar.
 • Traslladarem l’Escola Municipal de Música a l’ edifici de Cal Duch per dotar-la de millors serveis en un edifici singular que volem preservar dins el patrimoni de la ciutat.
 • Traslladarem l’ Escola d’Adults temporalment a l’edifici on ara s’ubica l’Escola Municipal de Música.
 • Desplegarem el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat com a eina transversal i qualitativa de l’ensenyament a Mollerussa.
 • Seguirem amb la nostra aposta ferma pel projecte Mollerussa, Municipi Lector perquè volem que els nostres infants i els nostres joves segueixin tenint millors competències en llengües tal i com demostren els estudis sobre la implantació del programa.
 • Farem de l’ Oficina Jove del Pla d’Urgell un lloc de referència per als joves de la comarca per informar-los, formar-los i ajudar-los a emprendre. Dotarem l’oficina de més espai un cop es traslladi l’actual estació d’autobusos.
 • Tornarem a sol·licitar una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes.
 • Treballarem per aconseguir ser ciutat universitària.
 • Seguirem apostant per aquelles idees formatives singulars i de valor afegit com per exemple el cicle formatiu d’hípica, de seguretat alimentaria , d’obra pública,…
 • Construirem una pista d’atletisme al Parc de la Serra, que a banda de donar resposta a una demanda històrica, complementarà aquest espai verd amb un nou equipament esportiu que se sumarà als que ja hi ha i donarà servei als 3 centres educatius ubicats a la zona.
 • Traslladarem l’actual zona de parc de patins “Half-Skate” i n’ampliarem els elements per practicar aquest esport urbà en millors condicions.
 • Renovarem el guardó de Ciutat Amiga de la Infància que ens va atorgar Unicef i planificaren accions adreçades a aquestes franges d’edat comptant amb la seva opinió i les seves propostes a través de diferents centres d’activitat com l’Espai Jove Intercultural o el Centre Obert.

Accions per fomentar l’activitat econòmica i l’emprenedoria

 • Crearem un Viver d’Empreses en trama urbana perquè no volem deslocalitzar els emprenedors en un edifici sinó integrar-los en l’entramat urbà ocupant els locals comercials buits. Per això, els bonificarem 6 mesos de lloguer i tindrem especial cura dels joves per als quals reservarem un mínim del 30% dels locals disponibles.
 • Dotarem tot el terme municipal de fibra òptica i en promourem la seva utilització per avançar com a ciutat en el concepte smartcity.
 • Adaptarem el pla urbanístic municipal a les necessitats del present i del futur i promourem les modificacions que siguin necessàries per facilitar la implantació de nous negocis i iniciatives econòmiques a la ciutat.
 • Seguim treballant per posar els valors cadastrals en consonància amb la situació econòmica actual de manera que les finques urbanitzables però sense planejament urbanístic tinguin la qualificació de rústiques.
 • Explotarem al màxim les avantatges urbanístiques i comercials que ens atorga el ser capital de comarca.
 • Continuarem executant les fases de construcció del Vial Nord, del qual el primer tram que dóna sortida al Parc de Bombers ja està executat.
 • Seguirem amb els tràmits per tirar endarrere l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) i planificar-ne una nova ordenació en aquest àmbit.
 • Plantejarem una proposta definitiva d’actuació al Grup Sant Isidori, per tal de garantir-ne la seguretat i l’habitabilitat amb el consens dels propietaris i de l’Agencia Catalana de l’Habitatge.
 • Seguirem treballant en el desplegament del Pla de Barris de la ciutat per tal de millorar-ne l’àmbit a nivell urbanístic, estètic, social i cívic.

Accions per promocionar el turisme i la ciutat

 • Crearem un “Forfait Mollerussa” per promocionar-la a través de l’esport, la cultura, la natura i el turisme així com les fires. Tenim un gran potencial amb el Museu de Vestits de Paper i l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell per fer un pack turístic que es pugui complementar amb una oferta esportiva diferent que passi per oferir vols en avioneta, hípica, rutes de running i de BTT que recorrin la banqueta del Canal, el Salt del Duran o la Serra, que inclogui rutes gastronòmiques per donar a conèixer els productes de proximitat que s’hi fan i que contribueixi també a potenciar Mollerussa com a capital de fires.
 • Treballarem perquè els Vestits de Paper de Mollerussa aconsegueixin el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Accions per promoure la cultura com a element transformador

 • Plantejarem, quan es donin les condicions per poder fer ús de l’espai de Cal Castelló, la seva conversió en una Idea Store, un espai on et sentiràs com a casa, amb totes les facilitats per generar i compartir les teves idees i inquietuds culturals en el sentit més ampli: art, lectura, oci, formació, … Un club cultural per als ciutadans de totes les edats.
 • Farem de la Biblioteca Comarcal “Jaume Vila” un servei de referència virtual, on es promogui l’ atenció als usuaris 365 dies l’any 24 hores al dia. 
  • Seguirem l’aposta per acollir com a seu permanent el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que promou el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i que l’Ajuntament, a través de la biblioteca, porta 13 anys consecutius organitzant a la ciutat.
 • Promourem la formació artística i teatral col·laborant en iniciatives com les ¨Aules d’Interpretació Davant la Càmera” (AIDC)¨.
 • Crearem el carnet de fidelització Amics del Vestits de Paper amb un seguit d’avantatges per tal de donar a conèixer encara més aquest patrimoni cultural que ens fa singulars.
 • Reformularem el Premi Rovelló d’ assaig per convertir-lo en un guardó de reconeixements a la literatura infantil i juvenil un cop Mollerussa ja està referenciada i n’és líder en aquest gènere.
 • Adequarem les sales de l’antiga discoteca Musicland per a finalitats associatives, donant continuïtat així al Centre Sociocultural Germans Freixes-Badia i acomplint la voluntat dels donants.
 • Seguirem col·laborant amb el Centre de Recerques Mascançà i en la publicació de la revista de recerca, d’investigació i de coneixement de la història de la nostra ciutat i de la comarca.
 • Donarem suport econòmic i logístic a actes culturals de rellevància anual, com ho és la designació de Mollerussa com a Capital de la Sardana 2016.

Accions per fomentar l’activitat comercial

 • Continuarem habilitant aparcaments a través de convenis amb els propietaris de terrenys per dotar la ciutat de més aparcament públic i gratuït que ampliï l’oferta actual de 506 places, amb el compromís de millorar-ne el seu manteniment.
 • Plantejarem, mitjançant un concurs d’idees dins el marc del Pla de Barris, si el centre comercial de la ciutat ha d’ esdevenir zona de vianants o bé es vol continuar amb el model actual. Ho farem a través a través de consulta popular amb tota la ciutadania.
 • Seguirem actuant coordinadament amb les entitats comercials de la ciutat com l’Associació de Mollerussa Comercial, la Delegació de la Cambra de Comerç de Mollerussa i també amb les noves entitats sorgides per tal de promocionar la ciutat.
 • Treballarem per promoure un espai gastronòmic i de qualitat que sigui referència a les Terres de Lleida i ho farem de manera coordinada amb professionals del sector de la restauració de la ciutat per tal d’impulsar-ho.

Accions de foment de l’activitat firal

 • Exercirem la capitalitat i el lideratge del món firal, apostant per noves fires, com la FIRA EVENTS i articulant estratègies de promoció perquè Fira de Mollerussa sigui present en el calendari tot l’any.
 • Farem una aposta per les jornades demostratives, per acollir congressos i clústers econòmics, segellant aliances d’èxit amb l’IRTA i impulsant un nou model firal basat en la professionalització, l’especialització, la utilitat i la competitivitat de les nostres fires.

Accions de compromís polític amb el procés

 • Treballaren per fer una transició pacífica, eficaç i democràtica del nostre país cap a la condició d’estat sobirà, si en l’exercici de dret a decidir així s’expressa, manifestant el compromís de la nostra candidatura amb el procés que ha iniciat Catalunya cap a la seva independència.

Accions de foment de la cohesió social i d’atenció a les persones

 • Reivindicarem l’ ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) per tal de convertir-lo en un CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), millorant tota l’àrea d’urgències i aconseguint estades hospitalàries sense derivacions per ampliar així bé l’actual cartera de serveis.
 • Posarem en marxa el Banc d’ Aliments de Mollerussa a l’antic edifici de l’escorxador que estem rehabilitant per afegir la distribució d’aliment fresc i incrementar la freqüència dels repartiments. I ho farem en col·laboració amb el Consell Comarcal, les entitats socials i el Banc d’Aliments de Lleida per coordinar-ne la gestió.
 • Treballarem per aconseguir la concertació de noves places de residència per la gent gran a la ciutat i promourem amb els Germans de la Creu Blanca la tan esperada i necessària ampliació de la residència, que ja compta amb els terrenys per fer-ho possible gràcies a la cessió que en va fer l’Ajuntament aquest mandat.
 • Signarem un conveni de col·laboració amb l’ACUDAM per garantir el manteniment dels serveis en el centre.
 • Continuarem apostant pel Servei de Mediació Municipal comunitària com una eina de prevenció de conflictes.
 • Signarem un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Sorea per tal de concretar les actuacions i mesures a realitzar per lluitar contra la pobresa energètica garantint el servei d’aigua a les persones i famílies que estan en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Seguirem amb la política de drets i deures, que tingui en compte la realitat de la immigració i treballi per atendre la diversitat com a estratègia de present però també de futur pel que fa l’àmbit sociològic i demogràfic.
 • Plantejarem serveis d’ assistència domiciliària per a la gent gran de la ciutat a través dels serveis socials municipals i del Casal d’Avis.
 • Promourem la creació i implantació d’ horts urbans.

Accions de foment de l’ocupació

 • Obrirem una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) l’any 2016.
 • Continuarem apostant per contractar gent que estigui inscrita al SOC tal i com ho hem fet aquests últims quatre anys, període en què hem ocupat més de 80 mollerussencs i mollerussenques a través d’aquest servei.
 • Ens adherirem a la borsa de treball virtual de la Diputació de Lleida per tal de canalitzar totes les sol·licituds de feina que ens arriben.
 • Promourem la captació de nous negocis i iniciatives industrials a la ciutat que permetin reactivar l’economia i l’ocupació.

Accions per garantir el dret a l’habitatge

 • Crearem la Taula de Mediació Municipal, amb la implicació dels serveis socials municipals, les entitats bancàries i professionals del sector, per intentar evitar demandes de desnonaments i donar resposta a les necessitats d’habitatge de persones que estiguin en risc de perdre’l .
 • Seguirem treballant des de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social per gestionar contractes de lloguer amb les persones que necessiten un habitatge tal i com ho hem fet aquests quatre darrers anys en els que hem fet el seguiment de més d’un centenar de contractes. També des d’aquest servei, que fa una mitjana de 2.000 atencions cada any, continuarem tramitant les ajudes per al lloguer tenint una especial sensibilitat per atendre les situacions d’urgència.

Accions per garantir la seguretat com a pilar del benestar

 • Demanarem que s’inclogui en el proper pressupost de la Generalitat la dotació per a la construcció de la nova Àrea Policial Mollerussa- Les Borges Blanques, un cop posats a disposició els terrenys per a la nova ubicació en una zona propera al Parc de Bombers. Això ens permetrà més efectius i serveis propis d’investigació entre d’altres.
 • Incrementarem la dotació d’ agents del cos de Policia Local.
 • Promourem accions de comunicació policial per tal de millorar la percepció de seguretat.
 • Posarem càmeres de videovigilància en equipaments municipals com l’Amistat o la Biblioteca Comarcal “Jaume Vila” , igual que ja es va fer en l’estació d’autobusos.

Accions de promoció del transport públic

 • Demanarem a la Generalitat que ampliï de 6 a 9 viatges per sentit la freqüència de trens de la línia Lleida-Cervera i que n’adapti els horaris per tal de poder enllaçar amb els trens AVE, AVANT i RENFE per poder anar a Barcelona, Madrid o Saragossa, entre altres punts.
 • Potenciarem i consolidarem un model de transport públic que concentri el servei d’autobusos i de trens en un mateix àmbit per tal de facilitar els enllaços, millorar l’oferta i permetre moure’ns amb puntualitat i seguretat per anar al metge, a la universitat, a treballar o a estudiar.
 • Seguirem treballant per aconseguir millors serveis integrats de transport públic tren i autobusos fent propostes a l’ATM .

Accions de promoció de la igualtat

 • Dissenyarem i posarem a la pràctica el Pla Estratègic d’ oportunitats 2016-2019 que contempli les situacions de dependència, els plans d’igualtat empresarials, els horaris comercials, els informes d’impacte de gènere en les ordenances municipals i en les iniciatives municipals, la violència de gènere, les polítiques de publicitat responsable en els MUPIS municipals o la promoció d’accions de foment de la igualtat a les escoles, entre altres

Retiment de comptes

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers i persistents que ens permeten obtenir informació dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca