Programa de govern 2019 – 2023 / Retiment de comptes

Accions per a crèixer, fent ciutat i un urbanisme per a tothom

 1. Sòl industrial: prioritzarem el desenvolupament de dos sectors:
  – els terrenys a un costat i altre de la carretera de Torregrossa.
  – els terrenys al voltant del cementiri, entre el vial nord i l’autovia, fins al límit de terme amb Golmés.
 2. Sòl residencial: desenvoluparem zones per donar continuïtat a la trama urbana en un horitzó a 10 o 15 anys.
 3. Vial Nord: finalitzarem trams pendents d’executar:
  – el tram entre la carretera de Linyola i l’Av. Balaguer
  – el tram entre l’av. de Balaguer i el límit de terme amb  Fondarella.
 4. Parc Municipal: realitzarem un concurs d’idees per dissenyar-ne la transformació amb la voluntat que combini els usos de lleure amb els firals, els esportius, els socials i els mediambientals
 5. Grup Sant Isidori: acabarem l’actuació en els immobles declarats en ruïna tècnica i econòmica reallotjant als veïns mitjançant els acords del conveni subscrit amb el departament de Territori, l’Agencia Catalana de l’Habitatge i  Incasòl.
 6. Av. Ermengol V: reurbanitzarem la via
 7. Av. del Canal:
  – asfaltarem el tram des de la rotonda del c/Belianes a la rotonda del Tractor i estudiarem la possibilitat de modificar l’aparcament en bateria per reubicar el carril bici a la banda del canal
  – urbanitzarem la vorera des de la cruïlla del c/Molí fins a la cruïlla del c/Canigó.
 8. Parc de la Serra: desenvoluparem el Pla especial o el reordenarem amb una modificació directa del POUM incorporant amb visió estratègica la potencialitat de l’àmbit en usos educatius, esportius, culturals, de lleure i mediambientals.
 9. Rotonda a la ctra. de Torregrossa: exigirem a la Generalitat la recuperació del projecte (licitat i adjudicat des del 2009) per construir-la i així millorar l’accessibilitat al Parc de la Serra.
 10. Paisatge urbà:
  -redactarem una ordenança específica i de mapa de colors de la ciutat
  -elaborarem un Pla de millora de rehabilitació de mitgeres en edificis existents i incorporarem en l’ordenança l’obligatorietat del tractament de les mitgeres en edificis nous rehabilitats.
 11. Xarxa de sanejament: substituirem la xarxa de clavegueram del c/Nord i del c/Urgell des del c/Ferrer i Busquets fins c/Comerç i seguirem fent el manteniment de la infraestructura amb les actuacions que calgui
 12. Passos a nivell: abordarem conjuntament amb Renfe/Adif i la Generalitat la situació dels dos existents i plantejarem la necessitat de construir un pas soterrat per a vehicles en el pas de davant el Consell Comarcal
 13. Ajuts específics  -en promourem perquè les comunitats de propietaris posin al dia els immobles amb Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE).
  – afavorirem les rehabilitacions energètiques.
  – obrirem una línia de bonificacions per a les obres de rehabilitació d’edificis
 14. Naus brigada municipal: adquirirem nous espais per al muntatge de carrosses de Reis, de les carrosses de Carnaval i altres accions per deixar d’hipotecar els usos habituals dels pavellons.

 Accions per garantir el dret a l’habitatge

 1. Borsa de mediació per al lloger social: seguirem potenciant-la per donar respostes en habitatge.
 2. Estació de trens: culminarem la cessió per part d’Adif i Renfe de l’actual estació i arreglarem els 3 pisos per incorporar-los a la Borsa d’habitatge municipal.
 3. Ocupacions: seguirem aplicant el protocol vigent tot i fent un treball preventiu, informatiu i d’acompanyament amb les famílies amb vulnerabilitat social.
 4. Ampliació del parc públic: estarem amatents a les opcions de tanteig i retracte amb aquest objectiu.
 5. Immobles inacabats: instarem a les entitats financeres, promotors i petits i grans tenedors a acabar-los articulant, si cal, estratègies de lloguer social i la seva incorporació a la Borsa d’Habitatge.

Accions per a una ciutat segura

 1. Parc mòbil policial: dotarem a la Policia Local d’un vehicle amb tecnologia smart que incorpori el sistema de reconeixement i que estigui interconnectat amb la central per millorar en eficàcia i seguretat.
 2. Xarxa de càmeres de videovigilància: ampliarem les unitats i instal·larem un sistema intel·ligent de reconeixement de vehicles als principals accesos de la ciutat.
 3. Àrea Bàsica Policial Mollerussa-Les Borges Blanques: demanarem que s’inclogui en el pròxim pressupost de la Generalitat la dotació per a la construcció d’aquest equipament.
 4. APP per al sector comercial:facilitarem una aplicació gratuïta per a mòbils per alertar de situacions de perill que estarà directament connectada amb la Policia Local.
 5. Plantilla de la Policia Local: promourem l’increment d’efectius.

Accions per fomentar l’esport i la millora de les instal·lacions

 1. Piscina de les escales: la recuperarem per ampliar la làmina d’aigua i generar nous usos integrats al Parc Municipal i al recinte firal del Saló de l’Automòbil dins el concurs d’idees per a la zona.
 2. Piscina coberta: farem una rehabilitació energètica i funcional.
 3. Piscina d’estiu:
  -arranjarem els vestidors, posarem en funcionament les casetes individuals i potenciarem el servei de consigna de l’entrada de la piscina.
  -millorarem les platges de les piscines i col·locarem més para-sols i arbres per ampliar les zones d’ombra.
 4. Frontó municipal: el cobrirem per ampliar-ne els usos i millorar-ne les condicions.
 5. Pista d’atletisme: construirem els vestidors de la pista i arranjarem el carril perimetral d’escalfament.
 6. Camp de futbol: ampliarem els vestidors existents i estudiarem la possibilitat de substituir les lluminàries del camp amb tecnologia LED.
 7. Pavelló 11 de setembre: construirem unes grades fixes al pavelló per millorar la confortabilitat i ampliar l’aforament existent.
 8. Espai Street Workout: n’instal·larem un al Parc Municipal per fer entrenaments.

Accions per fomentar l’educació i la formació

 1. Pacte contra la segregació escolar: desplegarem el promogut pel Síndic de Greuges i acordat amb el departament d’Educació, aprovat pel Ple municipal el gener del 2019 i signat al Parlament el 18 de març de 2019
 2. Pla Educatiu d’Entorn: promourem monogràfics i debats sectorials amb professionals del món educatiu per consensuar estratègies de ciutat.
 3. Formació professional: refermarem l’aposta perquè la ciutat sigui referent en l’àmbit català en estudis de formació professional singulars i especialitzats, entre ells, els cicles d’hípica, de seguretat alimentària, pedra natural, obra pública, emergències sanitàries o audiovisuals.
 4. Fira Universitària i d’Estudis Postobligatoris: seguirem fomentant-la conjuntament amb el Consell Comarcal i l’Oficina Jove.
 5. Alberg municipal al Parc de la Serra: impulsarem la seva construcció per a usos educatius, esportius i de lleure buscant la complicitat i col·laboració d’altres institucions, entitats i empreses per fer-ho possible.
 6. Residència d’estudiants: habilitarem un equipament dins el nucli urbà per estudiants forans.
 7. Escola de Les Arrels: exigirem al departament d’Educació l’execució de les obres del gimnàs tal com es va comprometre en el seu moment.
 8. Escola Mestre Ignasi Peraire: dotarem el gimnàs de vestidors i obrirem, urbanitzarem i alinearem el carrer de l’escola, habilitant el nus d’accesibilitat segura de la ctra. de Miralcamp.
 9. Escola Municipal de Música: plantejarem solucions urbanístiques en l’actual solar que siguin financerament sostenibles i que millorin la prestació d’aquests estudis i combini diferents usos.
 10. Centre d’Educació Especial Siloé: farem la segona fase de la parada del bus escolar per millorar l’accessibilitat al centre.
 11. Escola d’Adults: consensuarem amb el departament d’Educació una solució definitiva per a un nou emplaçament de l’escola
 12. Institut Terres de Ponent: farem un estudi per redissenyar la zona verda i executarem la millora d’accessos i la vorera de la ronda de Ponent.
 13. Nou institut Lo Xatrac: culminarem les obres de moviment de terres, fonaments i vial amb col·laboració amb el Departament d’Educació.
 14. Viver d’empreses per a la indústria agroalimentària vinculat a l’Institut Mollerussa: afavorirem donar continuïtat a la part formativa del centre per oferir la família professional d’Indústria Alimentària amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament local i l’emprenedoria.
 15. Granja pedagògica experimental: treballarem per a la culminació del projecte conjunt entre l’Institut Mollerussa i la Universitat de Lleida de construcció d’aquesta instal·lació per a implementar els estudis universitaris i de formació professional de Veterinària, contribuint així a posar en valor el Parc de la Serra com a referent del sector ramader i agroalimentari
 16. Cessió d’espais i/o instal·lacions: establirem convenis que afavoreixin el desenvolupament i la implementació dels actuals i possibles nous estudis impartits a La Salle Mollerussa.

Accions per a la protecció animal

 1. Regidoria de Protecció Animal: crearem aquest departament perquè desenvolupi el Pla Integral de Protecció Animal de Mollerussa.
 2. Refugi comarcal: impulsarem la creació d’un refugi local/comarcal, que serà el centre responsable de la recollida, el rescat, l’acollida, l’atenció, la recuperació i l’adopció dels gossos, gats i fures. També comptarà amb un espai per acollir de forma temporal, els gats ferals que hagin de seguir un tractament, per realitzar el postoperatori de les esterilitzacions, etc.
 3. Programa Felí: el desplegarem aplicant el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), treballarem per aconseguir un control poblacional (cens de colònies) i per formar agents cívics i voluntaris amb l’objectiu d’eradicar conflictes.
 4. Parc caní: n’habilitarem un segon en una altra zona de la ciutat després de l’èxit del primer
 5. Campanyes de comunicació i informatives: n’impulsarem per afavorir la protecció animal
 6. Telèfon per a comunicacions: habilitarem una línia connectada permanentment amb la Policia Local per comunicar les troballes d’animals abandonats i activar el protocol corresponent.
 7. Carnet de voluntariat: potenciarem aquesta via perquè la ciutadania interessada pugui, després de rebre una formació adequada, col·laborar en la cura dels animals allotjats en l’espai de trànsit i així també facilitar-ne l’acollida o l’adopció abans de ser derivats a la protectora i alhora fer també un exercí de transparència sobre el destí dels animals recollits.

Accions per a l’impuls de la promoció i el desenvolupament local

 1. Institut per a l’Emprenedoria i Innovació de Mollerussa (EIEM): crearem aquest nou organisme que tindrà com a objectiu principal impulsar un ecosistema per a promocionar, actualitzar i afavorir l’emprenedoria, la innovació i la creativitat des de la ciutat a l’àmbit territorial de la seva influència.
 2. SmartCity: impulsem Mollerussa a les noves tecnologies participant a la Mobile Week, vetllant per tenir veu en el programa Catlabs, que promou l’articulació d’una xarxa catalana d’innovació social i digital. També promourem, a través de Smart Catalonia, la iniciativa Blockchain acollint algun dels cursos que s’ofereixen i participarem en la propera convocatòria de la Generalitat sobre Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).
 3. Projecte SMARTLAB: seguirem sent ciutat laboratori de proves pilot en un entorn real, fent una aposta decidida per entendre les polítiques digitals també com a polítiques socials i per apropar la tecnologia als serveis públics amb programes per a optimitzar regs, estalvi energètic, qualitat de l’aire, accés a la informació, xarxa de rescatadors cardíacs, sistemes d’aparcament, …
 4. Pla estratègic per la zona de la plaça de l’Estació, Av. Generalitat, Prat de la Riba, c/Navarra, c/President Macià, c/Urgell, C/Sant Isidorii C/Comerç: perfilarem un programa d’actuacions per afavorir-ne la potencialitat
 5. Promoció i dinamització comercial: seguirem en l’aposta decidida de foment, invertint en enllumenat de Nadal i en la renovació de la senyalització comercial i el patrimoni cultural i històric de la ciutat.
 6. Reducció de les taxes municipals de fins al 50%: la facilitarem a aquells establiments associats a Mollerussa Comercial a fi d’estimular l’associacionisme a la ciutat i l’accés a projectes comercials d’abast català dins una estratègia comuna entre la Generalitat, PIMEC i l’Ajuntament.

Accions per a l’impuls de les noves tecnologies

 1. Fibra òptica: treballarem conjuntament amb la Generalitat, la Diputació i les operadores perquè es doni cobertura a les empreses i polígons que encara no en disposen, un cop ja s’ha completat el 100% de connectivitat de FTTH (Fiber To THE Home – Fibra òptica domèstica)
 2. Desplegament de la tecnologia 5G: buscarem el diàleg (com ja vam fer amb la FTTH) amb les principals operadores perquè Mollerussa tingui com més aviat millor cobertura d’alta velocitat sense fils
 3. Wi-Fi: dotarem les principals places cèntriques de connectivitat Wi-Fi ciutadana

Accions per promoure la participació, fer ciutadania i apostar per la transparència i la cooperació

 1. APParticipa: crearem una aplicació per fidelitzar i potenciar la vinculació entre ciutadania i Ajuntament a través d’una participació que tindrà retorn en forma de descomptes i/o premis. Tindrem en compte en una actuació específica al jovent d’entre 18 i 32 anys que estigui empadronat a la ciutat.
 2. Servei d’atenció ciutadana per WhatsApp– obrirem un nou canal de comunicació de missatgeria instantània que respondrà dins l’horari d’atenció al públic.
 3. Agenda única: elaborarem l’agenda única d’activitats en línia, gestionada per les entitats de la ciutat per poder tenir una agenda única completa de tota l’activitat del municipi.
 4. Segell Infoparticipa: continuarem la nostra aposta per la qualitat i la transparència en la informació pública a la web municipal renovant any rere any aquest guardó que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment complim en un 94% els indicadors que marca i el nostre objectiu segueix sent obtenir el 100%.
 5. Caminem conversant: implantarem aquesta activitat amb l’equip de govern municipal, mensualment per conversar, fer propostes, manifestar inquietuds tot fent salut i esport.
 6. Oficina d’Atenció al Ciutadà: potenciarem aquest servei de finestra única, ubicat a la primera planta de l’Ajuntament, amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania i fer més àgil la gestió dels tràmits amb l’Ajuntament. Serem una administració oberta 24 hores al dia a través del web municipal, fomentant els tràmits en línia i les consultes no presencials.
 7. Pressupostos participatius: els promourem com a nou element d’apoderament ciutadà.
 8. Premis Ànima Ciutat de Mollerussa: seguirem impulsant-los i projectant la nostra imatge exterior en col·laboració amb el Centre d’Iniciatives Solidàries AngelOlaran

Accions per al medi ambient

 1. Recollida d’escombraries porta a porta: implantarem aquest sistema en tota la zona centre de la ciutat, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència del servei i pal·liar les incomoditats que actualment pateix el veïnat i el sector comercial i de restauració de la zona.
 2. Qualitat de l’aire i sostenibilitat: la millorarem amb tres iniciatives com són l’aposta per les energies renovables i la mobilitat sostenible adaptant l’aparcament de la Serra com a pàrquing per a vehicles elèctrics equipat amb plaques fotovoltaiques, l’ampliació del carril bici i la millora del transport públic local i comarcal.
 3. Passeig per a vianants a la banda dreta de la banqueta del canal: obrirem un espai de passeig des del salt de l’antiga farinera fins al principi del magatzem Gabernet per evitar el perill actual del trànsit rodat i també col·laborarem i facilitarem les propostes, suggeriments i accions que promouen les entitats dels Amics de la Banqueta i de Canal Viu entre les quals hi ha  instal·lar bancs, papereres i baranes de fusta.

Accions per afavorir la mobilitat

 1. Pla de Mobilitat: desplegarem actuacions relacionades amb l’amplada de voreres i calçades, sentits de circulació, senyalització, carrils per a bicicletes, zones amb prioritat per a vianants, …
 2. Subvencions: estarem atents a optar a ajudes relacionades amb la sostenibilitat i l’estalvi energètic
 3. Comunicacions de transport amb les poblacions veïnes: vetllarem per millorar la freqüència i crear-ne de noves que siguin compatibles amb els horaris acadèmics. També estudiarem la possibilitat d’implantar un servei de transport públic interior
 4. Nou traçat del carril bici- el dissenyarem per ampliar-lo resseguint l’anella urbana en un recorregut de 3 km.
 5. Sentit d’entrada i sortida de la plaça de l’Esport- el canviarem per guanyar en seguretat i mobilitat viària
 6. Zona dels pavellons poliesportius: modificarem els sentits de circulació, amb sentit únic als c/Tarragona, c/Josep Casanovas i c/Sant Jaume per millorar la seguretat i l’aparcament.
 7. Plataforma per a la millora de la línia de tren Lleida-Manresa: hi seguirem participant activament exigint més freqüències, millores en la línia i el traspàs definitiu a Ferrocarrils de la Generalitat.
 8. Carrer de Domènec Cardenal- eliminarem un costat d’aparcament, alternant-ho cada quinze dies o mensualment.
 9. Pla de xoc de supressió de barreres arquitectòniques: el finalitzarem arranjant els 89 passos de vorera que falten dels 998 existents a la ciutat. N’hem adaptat el 91% però volem arribar al 100%
 10. Més aparcament: habilitarem més places de pàrquing amb l’objectiu de multiplicar per 5 les existents abans de la reforma del centre de la ciutat.

Accions per potenciar la cultura

 1. Espai maker*: potenciar la Biblioteca Comarcal Jaume Vila aportant eines, espai i assessoria als usuaris que vulguin participar de la comunitat i compartir el seu temps i els seus coneixements amb altres persones. (*Espai maker: espai físic on la gent es reuneix per compartir recursos i coneixements, treballar amb projectes, fer treball en xarxa i construir coses).
 2. Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya: donar-li continuïtat impulsant-ne els vessants familiar, firal i professional amb l’objectiu que esdevingui el referent més important del sector de la literatura infantil i juvenil de Catalunya.
 3. Façana del Bar de l’Amistat: hi farem una actuació d’arranjament incloent aquesta reforma en el concurs de la concessió de l’explotació del bar.
 4. Espai per l’ARFDiables de Mollerussa: els cedirem un nou espai arranjat
 5. Orfeó Renaixença- els cedirem un nou local social ubicat en el Centre Sociocultural Germans Freixes-Badia.
 6. Agrupament Escolta Cal Met – acabarem i posarem a disposició les instal·lacions que s’estan adaptant a l’antiga discoteca Musicland perquè puguin estrenar-les pels 50 anys de l’entitat aquest curs 2019-2020.
 7. Pisos del Centre sociocultural Germans Freixes- Badia- els arranjarem per posar-los a disposició d’entitats de la ciutat.
 8. Difusió cultural d’Ajuntament, d’entitats i empreses- en farem una coordinació i una unificació per millorar-ne l’eficiència
 9. Complex de l’Amistat- en farem una reforma integral més enllà del manteniment habitual amb un control d’accés i la promoció de l’ús responsable de les instal·lacions.
 10. Propostes de la Plataforma per la Llengua- les assumim per afavorir que el català sigui la llengua d’integració i d’igualtat d’oportunitats en les polítiques d’arrelament, socials i educatives així com assumim com a candidatura el Decàleg de Propostes per la Cultura el Patrimoni que ens ha fet arribar el centre de recerques Mascançà.
 11. Procés català: Impulsarem i promourem en l’àmbit ciutadà el Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent.

Accions per potenciar el turisme

 1. Internacionalització dels vestits de paper: aprovarem una estratègia per al 2020-2023 amb exposicions, conferències, tallers i desfilades i seguirem treballant perquè aconsegueixin el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
 2. Museu de Vestits de Paper: renovarem la proposta educativa adreçada a l’alumnat d’infantil, primària i secundària
 3. Espai gastronòmic: treballarem per promoure a l’actual mercat central un espai gastronòmic de qualitat que sigui referència a les terres de Lleida, treballant de manera coordinada amb professionals del sector de la restauració de la ciutat per impulsar-lo
 4. Forfet turístic: seguirem impulsant aquesta iniciativa que ofereix descomptes per visitar els dos espais museístics de la ciutat com són el Museu de Vestits de Paper i l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell alhora que promociona la comarca amb la descoberta de l’Estany d’Ivars i Vila-sana

Accions per posar les persones al centre de les polítiques municipals

 1. Pla comunitari: elaborarem un programa integral d’acompanyament de la ciutadania des de la infantesa fins a la vellesa a través d’un procés continu coordinant les actuacions dels serveis, entitats, associacions, veïns,…
 2. Consell Social Municipal: seguirem treballant conjuntament amb els projectes transversals de foment del voluntariat, el civisme i la convivència.
 3. Ampliació del CAP: reballarem per la construcció d’un annex per 9 consultes per especialistes: 4 consultes convencionals, 1 consulta otorinolaringòleg, 1 consulta oftalmològica, 1 consulta ginecològica, 1 consulta llevadora, 1 consulta per audiometries, sala d’espera, taulell administratiu i serveis sanitaris. És una demanda de ciutat que buscarà finançament de la Diputació de Lleida i de l’ICS.
 4. Noves places residencials: treballarem amb els Germans de la Creu Blanca per aconseguir la concertació de noves places i l’ampliació de la residència.
 5. Projectes residencials público-privats en edificacions existents propietat d’entitats bancàries: treballarem per fer possible aquestes iniciatives per donar serveis de suport a les necessitats concretes de la gent gran.
 6. ACUDAM: seguirem donant suport a les seves reivindicacions laborals relatives als Centres Especials de Treball, a la defensa dels drets socials i continuarem contribuint-hi econòmicament mitjançant la renovació del conveni existent.
 7. No et quedis a casa: seguirem desenvolupant aquest programa social que vol arribar i acompanyar a totes les persones grans de Mollerussa en el seu propi procés d’envelliment a través de l’Amic de la gent gran.
 8. Taula Social Municipal: ampliarem les seves funcions prioritzant les polítiques de pobresa energètica (aigua, llum i gas) i de vulnerabilitat econòmica.
 9. Casal Municipal per a la Gent Gran: farem una anàlisi sobre un nou model d’equipament integrador i comunitari, fomentant la participació i la implicació de les persones grans, promovent l’envelliment actiu i l’adequació a la diversitat
 10. Catàleg de serveis: generarem una guia de serveis, entitats, equipaments, programes de la localitat per donar-los a conèixer de manera global i posar-lo a disposició de la ciutadania.
 11. Infància i joventut: Seguirem treballant per al ple compliment dels drets dels infants i joves mitjançant l’objectiu de Desenvolupament Sostenible, tal com estableix l’Agenda 2030 per al desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
 12. Consell de participació adolescent – seguirem impulsant aquest organisme de participació perquè aporti la seva visió de ciutat

Accions per fomentar la igualtat d’oportunitats

 1. Segell de Qualitat en polítiques d’Igualtat: treballarem per aconseguir aquesta distinció
 2. Igualtat de gènere: treballarem per obtenir el Distintiu per a la Igualtat de Gènere que reconegui la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’Ajuntament.
 3. Protocol en contra de les violències sexistes: desplegarem el protocol aprovat en totes les festes populars i esdeveniments que organitzi o col·labori l’Ajuntament.
 4. Pla Local d’Estratègies i Polítiques d’Igualtat- seguirem treballant en el seu desenvolupament

Accions per impulsar la reforma horària

Mollerussa està adherida a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la reforma Horària: el nostre compromís és treballar per a una nova cultura del temps i per una nova manera de mesurar la llibertat.

 1. Taules quadrangulars: promourem el seu establiment per a concretar acords en àmbits com ara el teixit productiu, la comunitat educativa, el teixit comercial, la cultura i el lleure, la mobilitat, etc. Ho farem en col·laboració amb altres instàncies i entitats ciutadanes necessàries per assegurar l’èxit de debats i la generació de consensos.
 2. Bonificacions– establirem un retorn en forma de premis, reconeixements públics i/o similars per a aquelles empreses, sectors i població que participin en l’impuls de la Reforma Horària.

Accions per promoure el civisme, la convivència i la cura de l’espai públic

 1. Agents cívics- crearem un cos de voluntaris que puguin actuar a peu de carrer informant la ciutadania de la cura i manteniment de l’espai públic i de les ordenances municipals.
 2. Jocs infantils– els renovarem al llarg de quatre anys, destinant una partida fixa anual per aquest concepte.
 3. Jugar respectant– promourem una campanya per potenciar l’ús de l’espai públic amb mirada dels infants i joves, respectant la gent, els comerços i el bon veïnatge.
 4. Ordenança de civisme i ciutadania- en farem campanya de difusió i en fonamentarem el seu compliment.

Accions per projectar Fira de Mollerussa

 1. Reforma del Patronat de Fires- plantejarem una reforma perquè esdevingui encara més professional i actual, implementant un nou programa de gestió de fires, modernitzant el web i promovent Mollerussa com a ciutat de congressos, amb nous salons i fires.
 2. Nova ubicació del bar de la fira- encarregarem el projecte per canviar-ne la ubicació i situar-lo a peu de carrer, en la façana de l’av. del Canal. També donarem una nova imatge a la façana exterior dels pavellons firals.
 3. Fira gastronòmica de la diversitat- apostarem per un nou certamen en col·laboració de les diferents associacions de col·lectius que viuen a la nostra ciutat amb un plantejament similar a Lo Vermutet però amb plats típics d’arreu

Accions per treballar per a la joventut

 1. Plataforma en línia– crearem aquesta eina en la qual s’hi podran exposar les demandes i rèpliques tractades únicament en aquesta regidoria. Volem donar veu a totes i cadascuna de les persones d’aquest sector i oferir la possibilitat de ser més escoltades i, per conseqüència, més partícips en totes les àrees que abraça el jovent.
 2. Espai de creació transitori a Cal Duch- Promourem la seva adaptació amb finalitat social per promoure-hi dinàmiques associades a la música, la cultura i la creativitat així com per acollir-hi des d’exposicions a locals d’assaig, entre altres usos.
 3. Promoció de l’oci nocturn- apostarem per facilitar les gestions que comporten els tràmits d’atorgament de llicències d’apertura per fomentar l’emprenedoria en aquest àmbit
 4. Espai jove al Bar L’Amistat- destinarem una part de l’actual bar com a local per a joves de 12 a 16 anys, el qual pugui esdevenir punt de trobada i generador d’activitat amb la col·laboració en la presa de decisions del Consell de Participació Adolescent de Mollerussa.
 5. Activitats atractives per al jovent– fomentarem fires, serveis, xerrades i assessoraments que cridin l’atenció d’aquest sector i vetllarem per fer-los accessible la informació, l’acomodació i el preu.
 6. Músics locals- apostarem per la seva promoció proporcionant-los més concerts en el municipi aprofitant els nous espais renovats del centre
 7. Concursos de talent- promourem iniciatives obertes a tothom i oferirem com a premi materialitzar l’obra creada en algun indret del municipi
 8. Artistes juvenils- treballarem per donar visibilitat a la seva obra amb l’habilitació d’espais on puguin exposar-la i li puguin donar sortida comercial
 9. Subvencions per activitats- estarem atents per ajudar a promoure les associacions locals, sobretot les que tinguin implicació del jovent.
 10. Oficina Jove- l’ampliarem amb l’espai que ocupava abans l’antiga estació d’autobusos i també redissenyarem la plaça per donar-li un ús lligat a l’activitat del servei. Seguirem difonent convocatòries d’ajuts i tràmits per trobar feina així com informació, orientació i assessorament de qualitat.

Retiment de comptes

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers i persistents que ens permeten obtenir informació dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca