A15.- Participació Ciutadana

Descripció:

Constituir el Consell de Participació Ciutadana.

Objectiu:

 • Fer i aprovar el reglament de participació ciutadana de Mollerussa.
 • Promoure la creació el Consell de Participació Infantil.
 • Promoure la creació del Consell de Participació Sènior.
  • grup de treball per la comunitat
  • grup de treball del Casal Municipal
 • Promoure i impulsar el Consell de Participació Adolescent.
 • Promoure i impulsar el Consell Social de Mollerussa.
  • grup de voluntariat
  • grup de convivència
 • Crear una normativa única de funcionament general dels diferents Consells de Participació.
 • Impulsar de nou el Consell Escolar Municipal com a organisme de coordinació, participació i consulta de la comunitat educativa, en un espai comú de trobada de tots els sectors per cercar consensos i informar sobre temes educatius, i de qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal.

Aportacions ateses: 01 (cliqueu aquí per veure-les)

Data prevista d’inici: març 2021

Responsable: Dolors Bargalló