El Ple dóna el vistiplau a un pressupost de 14,8 M€ per al 2019 amb una inversió que arribarà al milió

Eliminar barreres arquitectòniques, millorar instal·lacions esportives i parcs infantils i un Pla de Protecció Animal, projectes destacats

 

El Ple de l’Ajuntament de Mollerussa ha aprovat aquest matí en una sessió extraordinària un pressupost inicial de 14.819.302 euros, que suposa una reducció del 6% respecte al de l’any anterior que va ser el més ambiciós de la seva història amb 15.793.332 euros al incloure 3 milions d’euros per finançar les obres de reforma del centre de la ciutat a través del Pla de Barris. Pel que fa al capítol d’inversions, inicialment es fixen en 619.000 euros, una partida a la que se sumarà en la primera modificació del pressupost el romanent del Pla d’Inversió 2017-2018 que ascendeix a 382.000 euros i que farà ascendir les inversions a un milió d’euros. El pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor del PdCat-Demòcrates, l’abstenció d’ERC i el PSC i el vot en contra del PP.

 

Altres punts destacats que s’han aprovat han estat la modificació de l’ordenança de tinença d’animals i el Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats, punts que han obtingut la unanimitat de tot el consistori.

L’Ajuntament tindrà un pressupost de 14,8 M€, un 6% inferior al del 2018 que va finançar el Pla de Barris

Eliminar barreres arquitectòniques, millorar instal·lacions esportives i parcs infantils i un Pla de Protecció Animal, projectes destacats

 

L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple extraordinari del proper divendres dia 21 un pressupost inicial de 14.819.302 euros, que suposa una reducció del 6% respecte al de l’any anterior que va ser el més ambiciós de la seva història amb 15.793.332 euros al incloure 3 milions d’euros per finançar les obres de reforma del centre de la ciutat a través del Pla de Barris. Ho ha explicat l’alcalde Marc Solsona, qui ha assegurat que “amb aquest pressupost es torna a recuperar musculatura a l’estructura de l’Ajuntament després de la crisi” i  s’equilibren les macropartides ja que “totes pivoten en el mateixos percentatges”.  El del 2019 és el pressupost més elevat  després del de l’any passat i gairebé igual que el del 2008, just abans de la crisi.

 

Solsona ha explicat que, per això, s’incrementa el capítol de les despreses de personal, que puja un 15,8%,  si es compara amb l’inicial però únicament un 6% si es té en compte el final,  i també el de despesa corrent que ho fa en un 7,5%. L’alcalde ha motivat l’increment en el capítol 1 bàsicament per la posada en funcionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que implica una reestructuració interna de personal i noves contractacions, així com també per la contractació de 4 agents més de policia amb l’objectiu d’anticipar-se al desplegament del Reial Decret que permet la jubilació anticipada dels policies i poder fixar enguany una plantilla de 22 agents. Pel que fa a l’augment previst de la despesa corrent, Solsona ha destacat una partida de 20.000 euros per al Pla de Protecció Animal, 30.000 euros per a l’elaboració de la relació de llocs de treball al consistori i també la contractació “per millorar l’eficiència” d’un servei d’assessorament extern per dur el control de la concessió del servei de jardineria i un altre per elaborar un pla de xoc per a l’estalvi energètic.

 

Inversions al casal d’avis, al camp de futbol i al carrer del Nord

 

Pel que fa al capítol d’inversions, Solsona ha explicat que inicialment es fixen en 619.000 euros quan en l’anterior pressupost van ser 2,9M€ ja que incloïen les obres del Pla de Barris. En aquest sentit, ha indicat que a aquesta partida se sumarà en la primera modificació del pressupost el romanent del Pla d’Inversió 2017-2018 que ascendeix a 382.000 euros. Com a projectes destacats en aquest àmbit, l’alcalde s’ha referit als 113.000 euros del pla de supressió de barreres arquitectòniques, als 120.000 euros de la primera fase del pla de millora d’instal·lacions esportives, als 60.000 euros per a la renovació de parcs infantils, als 45.000 de la renovació de la calefacció del Casal per a la Gent Gran, els 60.000 euros per la renovació de la gespa del artificial del camp de futbol, als 50.000 euros per al sanejament del clavegueram del carrer del Nord, els 30.000 per arranjament de pàrquings i als 120.000 euros de les obres previstes a l’antic Musicland. Així mateix, també s’obre una partida per tal d’impulsar un concurs d’idees per donar un nou ús a la piscina que ara està en desús a la les piscines municipals amb la voluntat d’incrementar la làmina d’aigua i també integrar l’espai al parc municipal. També es preveu una partida de 30.000 euros per impulsar el programa No et quedis a casa.

 

Amortitzacions de deute per un 1,6 milions d’euros, sent l’11% del total

 

Un altre dels capítols importants a destacar és el de l’amortització de deute que puja un  6% i passarà a ser de 1,6M€, un 11% del pressupost, segons ha indicat Solsona, que ha afegit que la previsió és que a finals del 2019 s’arribi a una ràtio d’endeutament del 74,3%, fet que significaria que s’aconseguiria baixar del 75% després de molts anys, un percentatge que permet endeutar-se sense necessitat d’autorització.

 

 

L’Ajuntament modifica l’ordenança de tinença d’animals i desplega el Pla Integral de Protecció Animal

També impulsa el Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats que detalla 7 línies estratègiques per promoure plans d’igualtat i mesures de conciliació

 

L’Ajuntament portarà a l’aprovació del Ple extraordinari del proper 21 de desembre la modificació de l’ordenança reguladora de la protecció, la defensa i la tinença d’animals per tal d’adaptar-la a la normativa i millorar-ne el redactat i el llenguatge emprat. Així ho ha explicat l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que ha indicat que aquesta ordenança forma part del Pla Integral de Protecció Animal, una iniciativa que compta amb una partida al pressupost de l’any vinent de 20.000 euros.

Formar persones que puguin aplicar el protocol d’actuació en determinats casos d’abandó o maltractament, entre altres i buscar la manera d’articular un espai municipal o comarcal perquè esdevingui un refugi per gossos o mixt de gossos i gats són dos de les propostes que inclou aquest pla. Pel que a l’ordenança, entre les modificacions que inclou hi ha el fet que permet l’alimentació d’animals en la via pública de manera regulada ja que només podran fer-ho aquelles persones autoritzades amb un carnet d’agent social. Així mateix, també es prohibeix la venda d’animals vius si no hi ha l’autorització corresponent.

 

Un pla per als 4 propers anys a potenciar entre la ciutadania i l’ens local

 

D’altra banda, el Ple també debatrà l’aprovació del Primer Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats 2018-2023, que preveu 7 línies estratègiques a impulsar entre el teixit associatiu, la ciutadania i l’ens local per donar resposta a la realitat social actual i pal·liar situacions de discriminació i desigualtat per raó de sexe, de gènere o d’oportunitats.

Aconseguir una ciutat lliure de violència masclista i un repartiment de treball i usos del temps així com fomentar la coeducació i la qualitat de vida i promoure l’esport com a valor educatiu i saludable, accessible, inclusiu i de qualitat són alguns dels fils argumentals d’aquest pla, el primer que abasta tot l’àmbit local després que al 2016 s’aprovés el II Pla Intern d’Igualtat d’oportunitats.

 

Bases per a l’atorgament de subvencions a negocis afectats per les obres

 

Així mateix, un altre dels punts destacats de l’ordre del dia del Ple és l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament afectades per obres públiques municipals per un període superior al mes, una iniciativa que ja es va anunciar i per a la qual s’ha reservat una partida inicial de 30.000 euros.

L’Ajuntament aprova modificar en 587.000 euros el pressupost per ajustar partides com el Pla d’Inversions

El Ple ordinari també acorda demanar un crèdit de 700.000 euros per tenir liquiditat per tres obres del Pla de Barris inicialment no previstes

 

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mollerussa d’aquest dijous dia 29 ha aprovat una modificació de crèdits per un import total de 587.335 euros amb els vots a favor de PdeCat-Demòcrates, ERC i el PP i l’abstenció del PSC. La principal partida que motiva la modificació és la referida al Pla d’Inversions 2017-2018 que es dota amb 382.855 euros més i que queda finançada pràcticament amb els 358.335 euros que es preveu ingressar amb les contribucions especials procedents de les obres que s’han dut a terme amb el Pla de Barris.  Així mateix, també s’ha hagut de dotar una partida de 70.993 euros per avançar l’import del cànon per abocaments que reclama la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i per al qual s’està en litigi amb aquest organisme. En aquest sentit, l’alcalde Marc Solsona, va anunciar que s’estava estudiant anar a un contenciós amb l’Agència Catalana de l’Aigua per recuperar aquests diners ja que aquest organisme no va comunicar que deixava de pagar l’import que ara carreguen al consistori.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per un import de 700.000 euros, que té per objectiu obtenir liquiditat per fer front a les obres adjudicades a la plaça del Pla d’Urgell (322.000 euros), al carrer de Jacint Verdaguer (100.000) i a la travessera de Domènech Cardenal (365.000 euros), unes obres que inicialment no estaven previstes dins el Pla d’Inversions.

 

Uns altres dels punts que van ser aprovats per unanimitat van ser el canvi d’articulat d’una ordenança fiscal relativa a la documentació necessària per atorgar una llicència urbanística que no implica la modificació de cap import monetari així com també la possibilitat de poder comptar amb la targeta de residents per estacionar en zona blava per als veïns de carrer del President Macià, en el tram que va des del carrer de Ferrer i Busquets fins al carrer de la Muralla.

 

L’Ajuntament congela els impostos i les taxes de cara l’any vinent després que al 2018 ja es rebaixés l’IBI

El Ple ordinari de dijous debatrà una modificació de crèdit de mig milió d’euros que dota amb 382.855 euros més el Pla d’Inversió 2017-2018

 

L’Ajuntament congelarà els impostos i les taxes municipals de cara a l’any vinent. Així ho ha dit aquest matí l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que ha afegit que per aquest motiu en el Ple ordinari d’aquest dijous únicament es passarà el canvi d’articulat d’una ordenança fiscal relativa a la documentació necessària per atorgar una llicència urbanística que no implica la modificació de cap import monetari així com també la possibilitat de poder comptar amb la targeta de residents per estacionar en zona blava per als veïns de carrer del President Macià, en el tram que va des del carrer de Ferrer i Busquets fins al carrer de la Muralla. Cal recordar en aquest sentit que l’any passat sí que hi va haver una modificació de l’impost sobre béns immobles (IBI) que es va baixar al 0,71% al mateix temps que també es van congelar la majoria de les taxes.

 

L’alcalde s’ha referit també a un del punts més destacat del Ple ordinari com és la modificació de crèdits per un import total de 587.335 euros. En aquest sentit, ha explicat que la principal partida que motiva la modificació és la referida al Pla d’Inversions 2017-2018 que es dota amb 382.855 euros més i que queda finançada pràcticament amb els 358.335 euros que es preveu ingressar amb les contribucions especials procedents de les obres que s’han dut a terme amb el Pla de Barris.  Així mateix, ha explicat que també s’ha hagut de dotar una partida de 70.993 euros per avançar l’import del cànon per abocaments que reclama la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i per al qual s’està en litigi amb aquest organisme.

 

Solsona ha dit que, a banda d’aquestes dues grans partides, la resta de suplements de crèdit, que suposen al voltant de 130.000 euros, serviran per ajustar despeses relatives a consums d’energia, conservació d’edificis o leasings, entre altres. L’alcalde ha lligat la modificació de crèdits amb la contractació d’una operació de crèdit a curt termini per un import de 700.000 euros, que té per objectiu obtenir liquiditat per fer front a les obres adjudicades a la plaça del Pla d’Urgell (322.000 euros), al carrer de Jacint Verdaguer (100.000) i a la travessera de Domènech Cardenal (365.000 euros). El primer edil ha recordant que els crèdits per un import total de 4 milions d’euros que es van contractar en el seu dia per finançar les obres que s’havien previst en un primer moment dins del Pla de Barris no incloïen aquestes tres obres que es van afegir a posteriori i que, per aquest motiu, s’ha de dur a terme ara aquesta operació financera.

 

La Fiscalia Superior de Catalunya arxiva la causa contra l’alcalde de Mollerussa per col·laborar en l’ 1-O

Solsona diu sentir-se “alleugerit” i creu que el seu serà el primer de molts arxivaments per aquesta causa en els propers mesos

 

La Fiscalia Superior de Justícia ha arxivat la causa contra l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, a qui va fer anar a declarar el passat 19 de setembre en les diligències obertes en relació a l’organització del referèndum de l’1-O. El primer edil de la capital del Pla d’Urgell ha assegurat sentir-se “alleugerit” i creu que el seu “serà el primer de molts arxivaments per la causa de l’1-O”.

 

Així mateix, Solsona ha indicat que aquesta resolució també “ha de ser positiva a l’hora d’encarar el procés judicial en els propers mesos”. “Vull creure”, ha dit, “que en una mateixa unitat d’acció per part de tots el cas anirà decaient”. “Avui aquesta és una bona notícia que pot ser un bri d’esperança de cara als esdeveniments futurs”, ha conclòs Solsona.

 

El Ple aprova per unanimitat tancar en 2,6M€ el cost final de la reforma de la zona del centre de la ciutat

  • També es dóna el vist i plau, tot i el vot en contra d’ERC i l’abstenció del PSC, a la modificació del POUM per permutar equipaments i un terreny

 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest dijous per unanimitat l’aprovació de l’expedient de modificació del projecte d’urbanització de les places i dels carrers del centre de la ciutat, un expedient que tanca en 2,6 milions d’euros el cost final d’aquestes obres. Val a recordar que s’havia contemplat un pressupost inicial de 2,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 7% corresponen a obres addicionals inicialment no previstes per prestar nous serveis al conjunt de la població així com també circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb anterioritat.

 

Entre aquestes obres no previstes hi ha, per exemple, el condicionament i el projecte per donar visibilitat i gaudi ciutadà de l’antic pou trobat en el transcurs de les obres a la plaça de Manuel Bertrand, del qual se’n té referència documental del segle XVIII.  Així mateix, hi figura la correcció, reparació i modernització més enllà de les necessitats inicialment previstes d’una línia de mitja tensió que ofereix subministrament al nucli central de la ciutat així com també una línia de subministrament elèctric per a festes i grans esdeveniments que s’ha volgut també incorporar.

 

També s’ha donat el vist i plau a la modificació del POUM per fer possible el canvi d’un solar d’equipament municipal a la zona industrial nord per un altre de privat al centre de la ciutat i una finca al Parc de la Serra. Aquest punt ha rebut els vots a favor del PdCAT-Demòcrates i el PP, el vot en contra d’ERC i l’abstenció del PSC.

 

Pel que fa als altres dos punts de l’ordre del dia, han estat aprovats per unanimitat de tots dels grups. Un, ratificava l’acord pres en Junta de Govern per ampliar el termini per adherir-se a la línia d’ajudes per a rehabilitació d’immobles inclosos dins el Pla de Barris fins a finals d’aquest mes mentre que l’altre tractava de modificar el POUM per ubicar una estació transformadora en una zona verda a la travessera de Domènec Cardenal.

Mollerussa exposa fins el dia 14 els 26 retrats de persones vinculades al procés de la mà de Jordi Magrià

La mostra, solidària amb l’associació Prou repressió política, es pot veure a la sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper

 

La sala d’exposicions del Museu de Vestits de Paper acollirà fins el proper 14 d’octubre la mostra El procés a punta de BIC, que reuneix un total de 26 retrats fets amb bolígraf de persones vinculades d’alguna manera o altra al procés català, des dels presos polítics i els exiliats. Quatre bolígrafs i una mitjana de 80 hores de feina per cada dibuix són les xifres destacades de la mostra, l’autor de la qual és l’il·lustrador de Sant Cugat, Jordi Magrià.

La inauguració de l’exposició es va fer divendres i va comptar amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Solsona. A banda dels dibuixos fet amb bolígraf, l’autor també va posar a disposició del públic visitant diferents litografies de la seva col·lecció així com també un llibret on es recullen alguns dels dibuixos exposats amb l’objectiu de recaptar fons per a la associació Prou repressió política, impulsada per Tamara Carrasco, activista del CDR de Viladecans encausada per l’Audiència Nacional amb la voluntat d’ajudar als qui, com ella, no tenen suport de cap organització o partit polític darrera.

 

 

 

 

Mollerussa estrena la plaça de l’1 d’octubre amb un acte d’homenatge als que el van fer possible

Mollerussa té des d’avui una plaça en homenatge als fets ocorreguts l’1 d’octubre. És la plaça que hi ha al davant del Teatre L’Amistat que des d’aquesta tarda llueix una placa que això ho determina i que ha estat descoberta conjuntament per l’alcalde de la ciutat, Marc Solsona, el portaveu del grup municipal d’ERC, Engelbert Montalà, i Àngel Tena, en representació de les entitats que han promogut el nomenament i que són ANC, Òmnium Cultural i els CDR de Mollerussa i el Pla d’Urgell.

 

L’acte de nomenament de la plaça de l’1 d’octubre, que ha estat conduit per Josep Miquel Varea,  ha tingut com a eix principal l’homenatge a tothom que va fer possible el referèndum ja fos des de les institucions o entitats o bé des de l’anonimat. Així ho ha volgut fer palès en el seu parlament l’alcalde Marc Solsona,  el qual ha recordat que a Mollerussa van poder votar aquell dia 4995 persones. “Estàvem molt determinats i si som capaços de mantenir aquest esperit ens en sortirem”, ha assegurat. “Només des de la convicció que el que fem està bé, podrem aconseguir-ho”, ha dit, per concloure que “som una república atrapada en un cos estatutari i hem de poder sortir-ne”.

 

En els parlaments també hi ha participat la regidora d’Ensenyament Mónica Segués, en representació del partit dels Demòcrates, conjuntament també amb el regidor Xavier Roure, en representació del PdeCat, els quals han tingut un record especial per als presos polítics i els que han hagut d’agafar la via de l’exili en aquest “dia especial que commemora una gran victòria”. Per la seva banda, Engelbert Montalà, portaveu del grup municipal d’ERC, ha insistit en la necessitat que “recordem, aprenem, expliquem i defensem tot el que vàrem fer per poder votar”. Així mateix, també ha assegurat que ara “ens pertoca defensar els resultats de les urnes” i ha tingut també un especial record per aquells que ara estan presos o a l’exili per fer possible el procés.

 

També s’ha adreçat al nombrós públic present, Àngel Tena en representació de les entitats promotores del nomenament el qual ha llegit un manifest en reivindicació de la voluntat popular de l’1 d’octubre i de la seva significació.

 

L’acompanyament musical de l’acte ha anat a càrrec dels Músics per la llibertat, que cada dimecres des de en fa 37 es troben, acompanyats d’un públic fidel, per cantar a favor de la llibertat i la democràcia i per reivindicar l’alliberament dels presos polítics. Ells han estat els encarregats de posar el punt i final a l’acte amb la interpretació d’Els Segadors.

 

El Ple dóna llum verda a l’ordenança de civisme que vol fer incís en actuacions preventives i reparadores

Preveu multes des de 50 euros per infraccions lleus com embrutar la via pública a 3.000 euros per a les molt greus com consumir o tenir droga

 

El Ple de l’Ajuntament va donar ahir al vespre llum verda per unanimitat de tots els grups municipals al projecte de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana a Mollerussa, que com a novetat prioritza actuacions preventives, formatives, reeducadores i reparadores per a promoure una major convivència i respecte pels drets dels altres.  Així, sempre que legalment sigui possible, l’infractor s’hi avingui i no es tracti de conductes reiterades, les sancions econòmiques podran ser substituïdes parcialment o totalment per treballs en benefici de la comunitat com la reparació del dany causat o la col·laboració amb diferents departaments de l’Ajuntament.

Les infraccions contemplen multes que van dels 50 euros de les lleus com danyar o embrutar la via o els espais públics, regar plantes sense precaució, col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats o realitzar necessitats fisiològiques, entre altres, als 3.00 de les més greus, que fan especial incís en sancionar el consum o la tinença de drogues en vies o establiments públics, emetre fums contaminants o qualsevol acció que generi olors nocius o perjudicials; maltractar o sacrificar animals i deixar-ne les despulles al carrer o realitzar conductes vandàliques en l’ús de mobiliari urbà que generi risc o perill per a la salut o la integritat física de persones i béns.

 

En la sessió plenària d’ahir també hi va haver unanimitat per sol·licitar l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de desembre del 2020 del Projecte d’Intervenció Integral del Centre Urbà així com també en la renovació del contracte de gestió de l’escola bressol d’El Niu a la mateixa empresa que l’ha dut fins ara.

 

També es van debatre dues modificacions de crèdit que no van aconseguir el consens. La primera és per un import de 148.000 euros del pressupost de l’Ajuntament que es va aprovar amb els vots a favor del PdCat-Demòcrates i el PP i l’abstenció d’ERC i el PSC mentre que la segona correspon 67.000 euros del pressupost de Fira de Mollerussa que va tirar endavant amb els vots de PdeCat-Demòcrates, l’abstenció del PP i el vot contrari d’ERC i PSC.

Així mateix també es van debatre tres mocions de les quals només va tenir llum verda, tot i els vots en contra del PSC i el PP, la proposada conjuntament pel PdCat-Demòcrates i ERC per reivindicar els fets de l’1d’octubre i exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn del exiliats.

 

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers i persistents que ens permeten obtenir informació dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca